Omvormer

Op de zoektocht naar zonnepanelen zult u een keuze moeten maken voor een omvormtechniek.

Micro-omvormers
Eén omvormer met optimizers Eén omvormer zonder optimizers

  • Persoonlijk advies

  • 10 jaar installatiegarantie

In onderstaand schema ziet u in snel de voor- en nadelen van de diverse omvormtechnieken. Heeft u hulp nodig bij het kiezen van een omvormtechniek, dan willen wij u graag adviseren hierover. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring hiermee en kunnen u kundig advies geven.

Micro-omvormers hebben ieder hun eigen MPP-tracker en zetten dus per zonnepaneel de gehele dag de maximale hoeveelheid elektriciteit om. De opbrengst is dus hoger (5-10%) dan bij een systeem met een string-omvormer.

Bij micro-omvormers is het mogelijk een systeem te installeren waarbij de zonnepanelen bijvoorbeeld op verschillende daken staan of onder verschillende hoeken zijn gemonteerd.

Doordat micro-omvormers aan individuele zonnepanelen worden gekoppeld is een systeem makkelijk uit te breiden.

Individuele micro-omvormers worden direct achter een zonnepaneel geplaatst. Dat maakt het mogelijk om via een datasignaal de opbrengst per zonnepaneel en van de gehele installatie bij te houden.

Micro-omvormers werken direct achter de zonnepanelen. Het hele systeem van alle zonnepanelen kan na het laatste zonnepaneel direct op de meterkast worden aangesloten.

Omvormer techniek

Voor een zonnepaneel systeem wat misschien wel 20 jaar mee moet gaan zijn wij van mening dat alleen het beste systeem eigenlijk voldoet. Een systeem van Enphase levert u de hoogste opbrengst van uw panelen, erg flexibel in mogelijke legplannen, erg betrouwbaar en een uitgebreid monitoringsysteem. Daarnaast is het een veilig systeem. Veiliger dan een systeem met “optimizers” of systeem met enkele strings.

Van elk zonnepaneel systeem is de keuze van de omvormertechniek een belangrijke. Enphase heeft gekozen voor een omvormertechniek waarbij van elk zonnepaneel zijn eigen omvormer heeft, de zogenaamde micro omvormer IQ7 (nieuwste serie). Deze omvormertechniek zorgt voor de hoogste mogelijk opbrengst per paneel; dit is juist belangrijk daar waar het dakoppervlak beperkt is.

Energie

Elk paneel heeft zo zijn eigen ideaal werkpunt en omvorming van de gelijkspanning in het paneel naar wisselspanning. Door de wisselende instraling van de zon verandert dit werkpunt voortdurend. De Micro volgt dit werkpunt zodat zoveel mogelijk energie geoogst kan worden. Dit volgen wordt ook wel het Maximum Power Point Tracker (MPPT) genoemd.

Van elk zonnepaneel systeem is de keuze van de omvormertechniek een belangrijke. Enphase heeft gekozen voor een omvormertechniek waarbij van elk zonnepaneel zijn eigen omvormer heeft, de zogenaamde micro omvormer IQ7 (nieuwste serie). Deze omvormertechniek zorgt voor de hoogste mogelijk opbrengst per paneel; dit is juist belangrijk daar waar het dakoppervlak beperkt is.

Monitoring

Enphase maakt gebruik van hun controller Envoy-S. Dit kastje verzamelt alle data van alle micro’s in zijn omgeving en stuurt deze naar de Enphase Cloud. U, en als u dat wilt uw installateur, kan alle panelen monitoren en de statistieken opvragen, opbrengsten bekijken en vergelijken.

Veiligheid

De micro omvormers bevinden zich direct achter het zonnepaneel. De gelijkspanning wordt hier omgezet in wisselspanning, welke veel veiliger is. Hiermee zijn geen hoge spanningen op het dak aanwezig zoals bij andere omvormer technieken. Het risico van brandgevaar is hierdoor aanzienlijk kleiner. Momenteel bestaat hier in Nederland nog geen regelgeving voor, maar gezien een aantal incidenten is het niet ondenkbaar dat daar in de toekomst verandering in komt.

Uitbreidbaarheid

De micro omvormers bevinden zich direct achter het zonnepaneel. De gelijkspanning wordt hier omgezet in wisselspanning, welke veel veiliger is. Hiermee zijn geen hoge spanningen op het dak aanwezig zoals bij andere omvormer technieken. Het risico van brandgevaar is hierdoor aanzienlijk kleiner. Momenteel bestaat hier in Nederland nog geen regelgeving voor, maar gezien een aantal incidenten is het niet ondenkbaar dat daar in de toekomst verandering in komt.

Opbrengst

Voor de opbrengstberekening kijken we in beginsel naar de oriëntatie van de panelen, locatie in het land, het type panelen uiteraard, gekozen omvormer techniek en aanwezige schaduw val op de panelen. Alles bij elkaar is een goede inschatting te maken voor de te verwachte jaaropbrengst.

Bijvoorbeeld voor de situatie met de Q-cells 320Wp panelen is de verwachtte jaaropbrengst 2430 kWh, bij een gemiddeld zonnejaar. Een jaarlijkse afwijking van 5-8% naar boven of naar beneden is niet bijzonder. Door het jaar heen is het volgende seizoen effect te verwachten, uiteraard zijn dit ook gemiddelden. In onderstaande ziet u een overzicht van de opbrengst: Verwachte besparing per jaar bij €0,21/kWh is €510,- Terugverdientijd (bruto aankoop/jaarlijkse besparing) is 6,6 jaar.

Een gedetailleerde berekening tot ver in de toekomst heeft momenteel weinig zin omdat de salderingsregeling vanaf 2021 gaat veranderen. Daarnaast zijn hier effecten als inflatie, de ontwikkeling van de energieprijs en degradatie van de hardware buiten beschouwing gelaten.

Btw-teruggave

Huiseigenaren die zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde BTW over de panelen en installatie terugkrijgen. Hiervoor moet men zich wel bij de Belastingdienst laten registreren als BTW-ondernemer en moet een BTW-teruggave verzoek worden ingediend. Huishoudens die een zonnestroomsysteem hebben gekocht van € 2.900,- kunnen zo profiteren van een belastingvoordeel van gemiddeld € 500,-.

Termijn van indienen:
Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing per 1 januari 2019 is er nu alsnog een termijn van zes maanden gekomen. Dit houdt in dat de btw- uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft moet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Wordt het verzoek later dan de zes-maandperiode gedaan, dan kan bij de Belastingdienst om een ambtshalve teruggave worden gevraagd. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Vereniging Eigen Huis raadt consumenten echter wel aan om het hier niet op aan te laten komen, omdat deze stap met meer onzekerheden is omgeven.

Is het recht op teruggave van btw vóór 2019 ontstaan, dan geldt er een overgangsrecht en is er in elk geval nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Hierbij de link waar u direct het formulier kunt invullen:

Bijvoorbeeld voor de situatie met de Q-cells 320Wp panelen is de verwachtte jaaropbrengst 2430 kWh, bij een gemiddeld zonnejaar. Een jaarlijkse afwijking van 5-8% naar boven of naar beneden is niet bijzonder. Door het jaar heen is het volgende seizoen effect te verwachten, uiteraard zijn dit ook gemiddelden. In onderstaande ziet u een overzicht van de opbrengst: Verwachte besparing per jaar bij €0,21/kWh is €510,- Terugverdientijd (bruto aankoop/jaarlijkse besparing) is 6,6 jaar.

Een gedetailleerde berekening tot ver in de toekomst heeft momenteel weinig zin omdat de salderingsregeling vanaf 2021 gaat veranderen. Daarnaast zijn hier effecten als inflatie, de ontwikkeling van de energieprijs en degradatie van de hardware buiten beschouwing gelaten.

het team

Over

Locatie

Honderdland 516 
2676 LV Maasdijk

Openingstijden

09.00 – 17.00 
Maandag – Vrijdag

Contact

Email: info@top-grid.nl

Algemeen

Kvk: 73453595
Btw-nr: NL002295045B42