Onderconstructie 

Een zonnepaneel onder de loep nemen.

Bij gelijkstroom is de stroomrichting altijd constant. De elektronen lopen van de positieve (+) naar de (-) negatieve pool. Je zou de beweging van dit type stroom kunnen zien als een rechte lijn. Gelijkstroom wordt ook wel Direct Current (DC) genoemd. Een batterij levert bijvoorbeeld gelijkspanning.

Bij wisselstroom wisselt de richting van de elektronen constant. De elektronen bewegen van de negatieve naar een positieve pool en weer terug. Dit type stroom kun je zien als een golvende lijn. Wisselstroom wordt ook wel Alternating Current (AC) genoemd. Uit een stopcontact komt wisselspanning.

De snelheid van wisselstroom wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Dit is de snelheid waarmee de stroom van richting verandert. In Europa is bepaald dat dit 50 Hertz is. 1 Herz staat gelijk aan één seconde. Wisselstroom in Nederland wisselt dus 50 keer per seconde.

Je zonnepanelen zijn onder andere opgebouwd uit lagen silicium met daarin zonnecellen. Deze elektrische cellen vangen het zonlicht op. Hierna ontstaat een zogenaamde fotovoltaïsche reactie. De cellen in het materiaal van de zonnepanelen

beginnen door de warmte en het licht te bewegen. Hieruit ontstaat energie. Via de omvormer wordt de zonnestroom in je huis omgezet in bruikbare energie waardoor je bijvoorbeeld een wasje kan draaien.

Wattpiek is de meeteenheid die wordt gebruikt voor het uitdrukken van het vermogen van zonnecellen, ook wel fotovoltaïsche cellen genoemd. Deze cellen bevinden zich in het zonnepaneel en zetten zonlicht om in elektriciteit. Met de eenheid Wattpiek wordt uitgedrukt hoeveel stroom een zonnepaneel aankan en hoeveel elektriciteit het uiteindelijk kan opwekken.

Hoe wordt Wattpiek bepaald?

Wattpiek is een meeteenheid die speciaal is opgesteld voor het meten van het vermogen van zonnepanelen. Zonnepanelen worden standaard getest om te controleren of het aantal Wp per paneel inderdaad klopt. Dit testen gebeurt onder een aantal condities:

  • Panelen worden getest bij 25 graden Celsius.

  • De zon moet er loodrecht op schijnen.

  • Er is een vastgestelde ‘luchtmassa.’ Dat wil zeggen dat de lucht rondom het paneel

    ook een vastgestelde druk en vochtigheidsgraad moet hebben.

  • Ten slotte wordt er uitgegaan van een lichtinstraling van 1000 Watt per m2.

    De testomstandigheden van zonnepanelen zijn optimaal. In de praktijk zal een paneel dus altijd wat minder energie opwekken, omdat de testomstandigheden niet altijd hetzelfde zullen zijn als die op je dak. Factoren als schaduw, de hellingshoek van je dak en het aantal zonuren wegen daarin bijvoorbeeld mee. Het betekent dus dat een 600 Wp zonnepaneel niet altijd 600 Wattpiek levert.

Wattpiek en Kilowattuur

Wat hebben wattpiek en Kilowattuur dan precies met elkaar te maken? Kilowattuur, ook wel kWh, staat voor Kilowatt Hour. Dit is het aantal Watt dat je binnen één uur opwekt of gebruikt. Hoeveel kWh je zonnesysteem opwekt en hoeveel je daar vervolgens van gebruikt, verschilt per huishouden. Met één kWh kun je bijvoorbeeld een wasje draaien of honderd keer je telefoon opladen.

Wattpiek zonnepanelen

De hoeveelheid energie die je zonnepanelen opwekken, wordt uitgedrukt in de meeteenheid wattpiek. Wattpiek is de hoeveelheid stroom dat een zonnepaneel produceert onder de meest ideale omstandigheden. Het is tevens het maximale vermogen dat een paneel kan geleiden. Dit vermogen wordt getest in een laboratorium onder ideale omstandigheden. Dit is dus niet de werkelijke zonnepanelen opbrengst.

Omgevingsinvloeden

Schaduw, de oriëntatie van je dak en hoe zonnig het tijdens een bepaald seizoen is, heeft invloed op de energieopbrengst van je systeem. Schaduw kan veroorzaakt worden door bomen, schoorstenen of ventilatiepijpjes. Bovendien zijn de optimale testcondities waaronder een zonnepaneel wordt getest niet hetzelfde als die op je dak.

Weersomstandigheden

Ook het weer kan invloed hebben op je energieopbrengst. Je kan je voorstellen dat je panelen op een regenachtige dag wat minder opwekken dat wanneer de zon de hele dag schijnt. Ook bewolking en sneeuw hebben invloed op de opbrengst van je zonnedak.

het team

Over

Locatie

Honderdland 516 
2676 LV Maasdijk

Openingstijden

09.00 – 17.00 
Maandag – Vrijdag

Contact

Email: info@top-grid.nl

Algemeen

Kvk: 73453595
Btw-nr: NL002295045B42